5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'ne katılan TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, temelinde insan olan kentsel dönüşümün çok boyutlu bir süreç olduğunu vurguladı.        

“Kentsel Strateji Doğrultusunda Akıllı Şehirler ve Binalar" temasıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde konuşan TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, kentsel dönüşümün tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek, dönüşüme çok aktörlü ve katılımcı bir süreç olarak bakılması gerektiğini söyledi. 

Şehirlerin sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerine dönüştürülmesinde kentsel dönüşüm sürecinin ele alındığı kongre; STK'lar açısından kentsel dönüşümün geleceği, kentsel stratejinin ve entegrasyonun kentsel dönüşüm süreci için önemi, kentsel dönüşümün gayrimenkul sektörü açısından geleceği, kentsel dönüşüm sürecinin bileşenleri ve kentsel dönüşümün sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik boyutu başlıklı beş farklı oturumda gerçekleştirildi.

“DÖNÜŞÜME, İNSANİ METFAATLER BOYUTUNDA YAKLAŞILMALI”

İstanbul başta olmak üzere ülkemiz nüfusunun yüzde 71'i, topraklarının ise yüzde 66'sının 1’inci ve 2’nci derece deprem kuşağında yer aldığını söyleyen Özçelik, dönüşüme ülke, şehir, mahalle ve insani menfaatler boyutunda bakılması gerektiğini belirterek, “Dönüşüm mantığıyla uyuşmayan ve herkesin kazanmak istediği bir anlayışla şehirlerimizi dönüştüremeyiz, yenileyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümde kamunun yan sıra özel sektörün de rolünün büyük olduğuna dikkat çeken Özçelik, herkesin konuya daha sağduyulu yaklaşması gerektiğini aktardı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇOK BOYUTLU BİR SÜREÇ

Kentsel dönüşüme sadece fiziksel bir değişim olarak yaklaşılmaması gerektiğini söyleyen Özçelik, kentsel yenilemenin, sadece riskli yapıların yıkılarak yerine yenilerinin yapılması olarak algılanmasının yanlış olduğunu belirtti.

Kentsel dönüşümün hareket noktasının insan olduğunu ifade eden Özçelik, fiziksel, çevresel, ekonomik ve sosyal dönüşümün tamamını kapsayan bu sürecin çok boyutlu olduğunu vurgulayarak, “İnsan ve toplum sağlığının iyileştirilmesi, yüksek yaşam kalitesi sunan mekânların üretilmesi, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, azalan komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi de bu sürecin önemli bir boyutunu oluşturuyor” diye konuştu. Özçelik, kadim şehirlere yeni imajlar yaratmaktan çok, kentlerin var olan tarihi ve kültürel mirasını ön plana çıkaracak tasarımların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“DÖNÜŞÜMDE YILLIK HEDEF 500 BİN”

Kongre’nin "Sektörel STK'lar açısından Kentsel Dönüşümün Geleceği" oturumunda konuşan TOKİ Kentsel Dönüşüm ve İmar Planlama Daire Başkanı Uğur İnan, Türkiye'de 20 yılda sorunlu ve deprem riski taşıyan 7,5 milyon yapının dönüşümüyle ilgili yıllık hedefin 500 bin olduğunu belirterek, “Kentsel dönüşümün bir seferberlik, ülkenin dönüşümü şeklinde düşünülerek, kartların yeniden karılması, konunun sistematik ve hızlı bir şekilde içinin doldurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

“TOKİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPIYOR”

 Kongre’de, “Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu” oturumunda konuşan TOKİ Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Daire Başkanı Levent Sungur, enerji verimliliği ile yeşil binalar konusunda sürdürülebilir kalkınmanın öneminin daha çok anlaşıldığını, enerji verimliliğine yönelik çabaların değerinin de aynı oranda arttığını söyleyerek şöyle konuştu: “TOKİ, enerji verimliliğinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Binalardaki mevcut enerji verimliliği düzeyinin ölçülmesi, tasarrufların gerçekleşmesini sağlayabilecek spesifik uygulama önlemlerine ilişkin faaliyetlerimiz bulunuyor. Akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı teknoloji, akıllı sağlık hizmetleri, akıllı altyapı, akıllı yönetişim ile bu süreç doğru planlanmalı ve yürütülmelidir.  Hatta bunların da yeterli olmadığını, akıllı devlet ve akıllı vatandaş kavramlarının da bu süreçte iyi tanımlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır.”