Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar kapsamında, kentsel dönüşüm sürecinde riskli olmayan yapılar dönüşüme dâhil edilmeyecek. Hak sahibiyle anlaşma sağlandığı takdirde sağlam binanın gerçek bedeli ödenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm alanlarında riskli olmayan yapıları da proje bütünlüğü için dönüşüme dâhil ediyor ve sağlam yapısı dönüşümden etkilenen hak sahipleri mağdur oluyordu. Anayasa Mahkemesi kararıyla artık hak sahibinin rızası alınmadan yapı, dönüşüme uğramayacak. Bina sahibinin rızasının alındığı durumlarda ise, yapının sağlam olduğu göz önüne alınarak bir değer belirlenecek.

Anayasa Mahkemesi, riskli yapılar dışında kalanlardan Bakanlık tarafından gerekli görülenlerin de 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” hükümlerine tabi olmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Yüksek Mahkemenin kentsel dönüşüm sürecini etkileyecek gerekçeli kararı, Resmi Gazete’ de yayımlandı. 

Gerekçede, risk taşımayan yapıların dönüştürme sürecine alınmasının, imar kısıtlamaları, yapının tahliyesi ve yıkılması, taşınmazın kamulaştırılması gibi mülkiyet hakkını sınırlandıran düzenlemeleri beraberinde getirdiğine dikkat çekildi. Kentsel dönüşümün uygulandığı alanlardaki sağlam yapılara yönelik değer tespitinde ise, yapının riskli olmadığının gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

MÜLK SAHİBİNİN İZNİ OLMADAN YIKIM YOK

Yeni karara göre afet riski altında olan ama risk taşımayan binaların mülk sahiplerinin izni olmadan yapının yıkılamayacağını ifade eden Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, “Bu durum, riskli alanlarda yapılacak büyük projeleri yavaşlatacaktır. Bunu aşmak için ise, taşınmazı satın almak gerekecek. Yani, riskli görülen alanların kamulaştırılması için devletin, tüm mülk sahipleriyle anlaşmaya varıp binanın bedelini ödemesi gerekecek” dedi.