Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bingöl’ün Adaklı ilçesi Merkez Mahallesi’nde inşa edilecek 96 konutun ihalesi yapıldı.

TOKİ’nin, Bingöl’ün Adaklı ilçesi Merkez Mahallesi’nde inşa edeceği 96 konutun ihalesi 30 Mayıs’ta gerçekleştirildi. İhale kapsamında konutun yanı sıra altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor.

Yatay mimari konseptli projede yükseklikleri zemin+3 olan konutların 78’i 2+1, 18’i ise 3+1 planında tasarlanırken, eski Türk evlerinin mimari dokusu dikkate alındı, modern ve yöresel mimari sentezlendi. Bu kapsamda, bina cephelerinde ve zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, dekoratif pencereler, söve ve kat silmeleri ile cumba görünümlü çıkmalar kullanıldı.

Yöresel mimaride inşa edilecek konutlarla spor ve oyun alanı, parkı ve peyzajıyla kaliteli, çağdaş ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlayan TOKİ, Gelenekten geleceğe varma arayışını benimseyerek, mimaride şehirlerimizin yöresel dokusunu ön plana çıkarmayı amaçlıyor.