Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için kullandırılan 2018 yılı restorasyon kredisine 73 tarihi ve kültürel yapının onarımı için başvuru yapıldı. 

Kredi üst limitini bu yıl 170 bin TL’ye çıkaran TOKİ’nin 2018 yılı restorasyon kredisine 73 yapının onarımı için başvura bulunuldu. Restorasyon kredisi kapsamında bugün itibarıyla 759 proje için kredi açtıklarını söyleyen TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, “582 adet ‘Taşınmaz Kültür Varlığı’nın restorasyonu tamamlanarak İdaremizce geçici kabulü gerçekleştirildi” açıklamasında bulundu.

KREDİ ÜST LİMİTİ 170 BİN TL

Tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla restorasyon projelerine kredi desteği sağladıklarını belirten TOKİ Başkanı Turan, kredi üst limitini her yıl artırdıklarını belirterek, “2005 ve 2006 yıllarında sağladığımız 75 bin lira kredi üst limitini, yıllar içerisinde aşamalı olarak yükselterek 2018 yılı için 170 bin liraya çıkardık” dedi.

78 MİLYON 663 TL KREDİ DESTEĞİ

Bugüne kadar 582 restorasyon projesi için 78 milyon 663 TL kredi desteği sağladıklarını ifade eden Turan, her bir proje için keşif özetinin yüzde 70'ine kadar ve en fazla 170 bin TL olmak üzere kredi kullandıracaklarını belirterek, şöyle devam etti: “Restorasyon kredisi için yapılacak müracaatlarda, özel mülkiyetteki yapıların Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulları tarafından alınmış tescil kararının ve onaylı rölöve ve restorasyon projelerinin bulunması gerekiyor."

Tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla restorasyon projelerine kredi desteği sağladıklarını belirten TOKİ Başkanı Turan, kredi üst limitini her yıl artırdıklarını belirterek, “2005 ve 2006 yıllarında sağladığımız 75 bin lira kredi üst limitini, yıllar içerisinde aşamalı olarak yükselterek 2018 yılı için 170 bin liraya çıkardık” dedi.

 “MİMARİ ZENGİNLİĞİMİZİ YAŞATMALIYIZ”

Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu ve her bir medeniyetin Anadolu topraklarında derin izler bıraktığını söyleyen Turan, şöyle devam etti: “Bunlardan bazıları günümüze kadar ulaşmayı başardı. Ancak değişimin yol açtığı yıpranma, doğanın etkileri ve insan eliyle yaratılan tehlikeler, kültür varlıklarını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Coğrafyamızın bize sunduğu bu mimari zenginliğimizi yaşatmalıyız. İdare olarak kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması için kredi desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

KENT DOKUSU ÖNCELİKLİ

Kredilerde özellikle tarihi kent dokularının iyileştirilmesine yönelik olan ve yerel yönetimlerin öncülüğündeki tüm müracaatlara kredi verileceğini belirten Turan, “Bakım, onarım ve restorasyon işlemleri yapılacak taşınmaz kültür varlığının; mimari ve kültürel değeri, fiziki durumu, bulunduğu çevrenin özellikleri, kullanım amacı göz önünde bulundurulacak” dedi ve ekledi: “Taşınmaz kültür varlığının bakımı, onarımı ve restorasyonu için yapılacak işlemlerin; yapının kültür varlığı niteliğinin devamını sağlaması, gerekirse sağlıklı hale getirilmesi ve işlev kazandırılması amacına yönelik olması zorunluluğu bulunuyor.”