Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde uygulanacak esaslara ilişkin yeni düzenlemeyle müteahhitlerin sözleşme gereği ilave teminat olarak verdikleri yüzde 5'lik oran TOKİ tarafından iade edilecek.

Yapılan değişiklik doğrultusunda, TOKİ ile sözleşme imzalayan müteahhitlerden sağlanan sözleşme bedelinin yüzde 6'sı tutarındaki teminat ve yüklenici tarafından tamamlanan işler için yüzde 5 kesinti yapılarak alınıp iş bitiminde verilen ilave teminat kaldırıldı. 

İlave yüzde 5'lik kesintinin kaldırılmasıyla TOKİ, nakit ihtiyaçlarını başka finans kuruluşlarından karşılayan müteahhitlere bu kesintiyi iade edip nakit imkânı sunuyor. Bu sayede inşaat ana malzemelerinde oluşan fiyat artışları ve malzeme teminindeki zorluklar nedeniyle yüklenicilerin finansal açıdan olumsuz etkilenmemeleri sağlanacak. 

İdare ile sözleşme imzalayarak iş yapan yüklenicilerden, 4735 sayılı Kanun uyarınca alınan sözleşme bedelinin yüzde 6'sı tutarındaki teminata ilaveten, yüklenici tarafından tamamlanan işler için her hakkedişten yüzde 5 kesinti yapılarak ilave teminat alınmakta, alınan bu teminat iş bitiminden sonra yüklenicilere iade edilmekte idi.

31 Ekim 2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 264 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklikle; yüklenicilerin taahhütlerini sözleşmede öngörülen süre içerisinde sözleşme ve şartnamesine uygun olarak tamamlayabilmesi için, gerçekleştirdiği imalatlardan yapılan, yüklenici alacağı durumuna gelen yüzde 5’lik kesintilerinin veya kesinti karşılığı alınan teminat mektuplarının yüzde 70 seviyesine gelen işlerde yükleniciye iadesi sağlanmıştır.